KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

UWAGA!

KONKURS ZOSTAŁ WYDŁUŻONY!

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA PRAC: 13.04.2019

OGŁOSZENIE WERDYKTÓW: 15.04.2019

 

Regulamin konkursu plastycznego

Główne założenia konkursu.                                                                   

1.      Organizatorem konkursu jest CREATIVO Akademia Twórczości s.c., ul. Strumykowa 23 lok. U7, 03-138 Warszawa.

2.      Konkurs rozpoczyna się 21.03.2019 r. i trwać będzie do 05.04.2019 r.

3.      Temat prac konkursowych to: „KREATYWNOŚĆ”.

4.      W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym w trzech kategoriach wiekowych: 

I) 4-6 lat, II) 7-9 lat oraz III) 10-15 lat.

 

Cele konkursu:

  Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne.

·        –  Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

      – Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci


Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.      Prace przekazane na konkurs mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej o maksymalnych wymiarach 50 x 70 cm.

2.      Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

3.      Praca powinna zostać przygotowana samodzielnie przez uczestnika.

4.      Możliwe jest dostarczenie tylko jednej pracy.

5.      Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

6.      Komisja Konkursowa wybierze i spośród przekazanych prac, wybierze laureatów w każdej kategorii wiekowej.

7.      Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka (klasa),
 • imię i nazwisko opiekuna.
 • Telefon, e-mail

8.      Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka.

 1. Prace będą zwracane w dniach 01.06-16.06.2019r.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście na adres: ul. Strumykowa 23 lok U7; 03-138 Warszawa
 3. Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Zajdel, 502-477-989, kontakt@creativo.waw.pl
 4. Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.
   

Wyniki konkursu i nagrody:

1.      Ogłoszenie wyników nastąpi 08.04.2019 r. na stronie www.creativo.waw.pl i facebooku https://www.facebook.com/CreativoAkademiaTworczosci/

 1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

 

Prosimy o  wypełnienie i dołączenie dokumentów wraz z pracą konkursową:

regulamin