KREATYWNA MATEMATYKA MathRiders

Grupa wiekowa:

kreatywna matematyka Mathriders

                                                                                                    ODKRYJ WSPANIAŁY ŚWIAT MATEMATYKI!

                                              NASZĄ MISJĄ JEST ZAGWARANTOWANIE MŁODEMU POKOLENIU LEPSZEGO STARTU W DOROSŁE ŻYCIE.

  • POMAGAMY UCZNIOM ODKRYĆ ICH MATEMATYCZNY POTENCJAŁ POPRZEZ UNIKALNĄ METODOLOGIĘ,
  • MAMY INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO UCZNIA
  •  POSIADAMY AUTORSKIE MATERIAŁY EDUKACYJNE  ORAZ DOSKONAŁYCH NAUCZYCIELI!
  • POZWALAMY DZIECIOM ROZWIJAĆ ICH NATURALNE ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA
  • NASZE ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄ MYŚLENIE ANALITYCZNE I SYNTETYCZNE ORAZ UWALNIAJĄ KREATYWNOŚĆ!
                                                                                                  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU MathRiders
1. NAUKA W MAŁEJ GRUPIE
MathRiders wykorzystuje korzyści z nauki indywidualnej i interakcji w grupie. Najlepiej sprawdza się to w przypadku gtup 4-8 osobowych. Dzięki temu stworzone są optymalne warunki do nauki: grupa jest na tyle mała, by podejść do każdego ucznia indywidualnie, a równocześnie na tyle duża, by czerpać z dynamiki zajęć grupowych. Współpraca w małej grupie korzystnie wpływa na działania poszczególnych jednostek.
 
2. MOTYWOWANIE DO NAUKI
 Uczniowie nabywają nowych umiejętności poprzez ciekawe zajęcia, które rozwijają ich zdolności matematycznego myślenia. Uczniowie są zmotywowani, ponieważ nauka jest ZABAWĄ. Techniki nauczania MathRiders biorą pod uwagę unikalne style uczenia się każdego dziecka i wykorzystują gry, muzykę, ruch i zabawę, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka do nauki. Doświadczeni i specjalnie wyszkoleni nauczyciele, którzy wiedzą jak stworzyć przyjazne i dynamiczne środowisko nauki, gwarantują, iż zajęcia będą zajmujące i efektywne. Bez względu na to, czy uczeń jest dwulatkiem, czy ma 19 lat, starannie zaplanowane zajęcia, bedą dla niego źródłem przyjemności i efektywnego nauczania.
 
3. PEWNOŚĆ SIEBIE WYNIKAJĄCĄ Z POZYTYWNEGO WZMOCNIENIA
Nasi uczniowie przebywają w środowisku, które zachęca zamiast negatywnie oceniać, wspiera – zamiast krytykować. Nauczyciele MathRiders stosują zasadę pozytywnego wzmocnienia, co pozwala uczniom na odniesienie sukcesu, dając motywację do dalszej pracy i podejmowania kolejnych, wiekszych wyzwań.

MathRiders JUNIOR 4-12 lat

CZAS TRWANIA: 50-60 min

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI: Uczniowie rozwijają umiejętności matematyczne oraz logicznego myślenia i wnioskowania. Rozumieją pojęcia i teorie matematyczne adekwatne do wieku. Nabywają umiejętności społeczne oraz uczą się pracować w grupie.

Nasza unikalna metoda nauczania rozwija u dzieci umiejętności rozwiązywania problemów. Zachęcające i przyjazne środowisko nauki, które zawiera elementy RUCHU, PIOSENKI i OPOWIADANIA, powoduje iż dzieci angażują się w naukę matematyki. Nasze ćwiczenia często wykorzystują ruchy przecinające oś środkową ciała, które usprawniają koordynację między półkulami mózgu i tym samym powodują, iż nabywanie nowych umiejętności staje się łatwiejsze. Muzyka natomiast wzmacnia myślenie abstrakcyjne i kreatywność. Nasze lekcje kończymy zawsze piosenką lub opowiadaniem dotyczącym liczenia, historii matematyki lub życia wielkich matematyków. W ten sposób nasi uczniowie poznają ludzi zaangażowanych w rozwój matematyki, i zastanawiają się nad tymi samymi problemami.

W trakcie zajęć nasi uczniowie sami odkrywają matematyczne prawa, co sprawia, że zaczynają wierzyć we własne umiejętności. Każda lekcja składa się z kreatywnych ćwiczeń i aktywności stymulujących umiejętności poznawcze i matematyczne. Podczas zajęć uczniowie wykorzystują unikalne pomoce dydaktyczne do lekcji stworzone przez zespół matematyków, nauczycieli i psychologów poznawczych.

MATERIAŁY: 4 książki ucznia, zeszyty zadań domowych, zaawandowane karty pracy – w zależności od poziomu, płyta CD z wierszykami i piosenkami. Dla dzieci w wieku 8-11 lat dostępna aplikacja IT do rozwiązywania zadań domowych online, dostępna na urzadzenia mobilne.

 

 

MathRiders ADVANCED 12 - 19 lat

CZAS TRWANIA: 90 minut

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI: Uczniowie rozumieją pojęcia i teorie matemtyczne. Rozwijają umiejętności myślenia analitycznego i technik wspierających uczenia. Nasi kursanci otrzymują narzędzia, które pozwalają im zorganizować i zarzadzać materiałem matemtycznym poznawanym w szkole.

 

MathRiders dla uczniów w wieku od 12 do 19 lat czyni matematykę istotną częścią codziennego doświadczenia, dając przy tym wiedzę niezbędną do uzyskania lepszych ocen w szkole. W przypadku tej grupy wiekowej, nadrzednym celem kursu jest nie tylko uzupełnienie luk powstałych na wcześniejszych etapach nauki, ale także osiągnięcie pełni swoich możliwości intelektualnych. Program daje również możliwość rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych, które chcą rozwijąc swoje umiejętności w kierunku przedmiotów ścisłych.

MathRiders zapewnia każdemu uczniowi zindywidualizowany program nauki oraz ciągłą informację zwrotną. W czasie zajęć grupa rozważa możliwe sposoby rozwiązania danego zadania czy zagadnienia, co pobudza kreatywność i uczy naturalnego poszukiwania rozwiązań. Uczniowie zaangażowani są w ocenę i budowanie własnej ścieżki edukacyjnej. Program ADVANCED podąża za realizowaną w szkołach podstawą programową, przez co kursanci otrzymują na bieżąco pomoc w zakresie zagadnien poruszanych na lekcjach matematyki w szkole. W ramach programu MathRiders ADVANCED realizowane są także kursy przygotowujące do egzaminów szkolnych na każdym etapie nauki.

Naszym uczniom ADVANCED umożliwiami także bezpłatne konsultacje z naszymi edukatorami za pośrednictwem internetu. Speclanie przygotowany progranm gwarantuje bezpośrednią komunikację wideo z nauczycielami, podczas której dzielana jest pomoc tak przy rozwiązywaniu prac domowych zadanych w szkole, jak również bieżącymi zagadnieniami z programu nauczania.