Miracle Dance

Grupa wiekowa:

Miracle Dance Świadomy Ruch Artystyczny

Autorski i nowatorski program, w którym postępy uczestników będą
zależały od ich indywidualnej pracy i zaangażowania. Jest to coś więcej niż
typowe zajęcia taneczne z elementami świadomości ciała. Są to zajęcia
kompletnej przemiany myślenia o swoim ciele, o partnerowaniu na scenie, o
ruchu, któremu nadajemy znaczenie w konkretnym kontekście.
Są to warsztaty rozwoju kreatywności i twórczości, podczas których
maksyma „chcieć to móc”, będzie miała swoje rzeczywiste odzwierciedlenie przy
wprost proporcjonalnym zaangażowaniu przyszłych artystów.

CELEM ZAJĘĆ JEST:
– aktywizacja dzieci i młodzieży do działania, aktywności fizycznej i
umysłowej,
– szukanie nowych rozwiązań i możliwości, na wyrażenie siebie poprzez sztukę,
teatr, film, taniec, malarstwo i Świadomy Ruch Artystyczny,
– wydobycie potencjału ruchowego, tanecznego i artystycznego uczestników,
– Rozwój kreatywności i osobowości uczestników
– Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej, wzmocnienie ducha i ciała
– Stworzenie pokazu, który będzie zwieńczeniem rocznej pracy uczestników

METODY PRACY:

1. Mapa Marzeń – Miracle Dance w teorii i praktyce, ustalenie jakie mamy cele i
jakimi metodami będziemy pracować.
2. Dziennik Twórczy – śledzenie własnych postępów, samokontrola, motywacja
do dalszych działań, ocena własnego potencjału twórczego,
usamodzielnienie.
3. Ćwiczenia fizyczne i umysłowe => Motion Creates Emotions => Akcja =
Reakcja – Techniki taneczne (jazz, modern, balet, improwizacja) i Teatru
Tańca, a także ćwiczenia rozluźniające i relaksujące.

Zajęcia odbywają się:

Środa 17:20 – 18:20